การถ่ายภาพเข้ารับอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีรับอนุปริญญาบัตร รับทราบ เรื่อง การถ่ายภาพเข้ารับอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

1. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 (ซ้อมใหญ่) เวลา 8.30 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ แยกสาขาวิชา จำนวน 1 ภาพ
2. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร) ถ่ายภาพเดี่ยวขณะรับอนุปริญญาบัตรจากประธานพิธี จำนวน 1 ภาพ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับประธานพิธีและแขกผู้มีเกียรติ แยกตามสาขาวิชา จำนวน 1 ภาพ

ทั้งนี้ การถ่ายภาพดังกล่าวจะเป็นการให้บริการจากร้านค้าภายนอก ที่วิทยาลัยฯ ดำเนินการติดต่อ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้มีรูปภาพเป็นที่ระลึกในการร่วมพิธีฯ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเงินให้กับร้านภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยเลือกรับรูปภาพชุดใดชุดหนึ่งได้ดังนี้

ชุดที่ 1 ราคา 800 บาท
– ภาพรับอนุปริญญาบัตร ขนาด 10 × 12 นิ้ว พร้อมกรอบกระจกสีทอง จำนวน 1 ภาพ
– ภาพหมู่โดยถ่ายร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ ขนาด 10 × 18 นิ้ว พร้อมกรอบเคลือบฟิล์มเย็นลายทราย จำนวน 1 ภาพ
ฟรี ภาพรับอนุปริญญาบัตร ขนาด 6 × 8 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ

ชุดที่ 2 ราคา 1,100 บาท
– ภาพรับอนุปริญญาบัตร ขนาด 10 × 12 นิ้ว พร้อมกรอบกระจกสีทอง จำนวน 1 ภาพ
– ภาพหมู่โดยถ่ายร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ ขนาด 10 × 18 นิ้ว พร้อมกรอบเคลือบฟิล์มเย็นลายทราย จำนวน 1 ภาพ
– ภาพหมู่โดยถ่ายร่วมกับประธานพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ขนาด 10 × 18 นิ้ว พร้อมกรอบเคลือบฟิล์มเย็นลายทราย จำนวน 1 ภาพ
ฟรี ภาพรับอนุปริญญาบัตร ขนาด 6 × 8 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการจองรูปภาพดังกล่าว วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในวันซ้อมย่อย หรือในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2561

กำหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560