วชช.ปัตตานี ร่วมเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ แด่ นายสุนทร ปราบเขต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  เดินทางเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ แด่ นายสุนทร ปราบเขต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา พร้อมกันนี้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562