วชช.ปัตตานี ร่วมเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ แด่ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  เดินทางเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ แด่ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562