วชช.ปัตตานีร่วมประชุมกับมูลนิธิ Save The chidren

วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วย นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมประชุมกับมูลนิธิ Save The chidren ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อที่จะมาร่วมปรึกษาพัฒนาด้านอาชีพให้กับเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา อายุ ระหว่าง 15 – 25 ปี ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี