วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี