G Suite for Education

เป็นการรวมบริการ Google Apps for Education จาก google แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และการทำงานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ (Cloud service) สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ ทุกเวลา

Classroom

Gmail

Drive

Calendar

Groups

Meet

Keep

Docs

Sheets

Slides

Forms

Sites

Hangouts

Vault

สำหรับบุคลากร / อาจารย์พิเศษ

บุคลากร / อาจารย์พิเศษ ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งาน ที่นี่ โดยการลงชื่อเข้าใช้งาน G Suite for Education มีรายละเอียดดังนี้

Username : ชื่อจริง.นามสกุล 3 ตัวแรก@pncc.ac.th
Password : เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสผ่านเริ่มต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที โดยสามารถดูขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ที่นี่

สำหรับนักศึกษา / ศิษย์เก่า

นักศึกษา / ศิษย์เก่า ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งาน ที่นี่ โดยการลงชื่อเข้าใช้งาน G Suite for Education มีรายละเอียดดังนี้

Username : รหัสประจำตัวนักศึกษา 13 หลัก@pncc.ac.th
Password : รหัสประจำตัวนักศึกษา 13 หลัก

รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสผ่านเริ่มต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที โดยสามารถดูขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ที่นี่

ขั้นตอนการขอใช้งาน G Suite for Education

สำหรับนักศึกษา

 • นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จะได้รับสิทธิ์การใช้งานโดยอัตโนมัติ

สำหรับบุคลากร

 • บุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จะได้รับสิทธิ์การใช้งานโดยอัตโนมัติ

สำหรับอาจารย์พิเศษ

 • อาจารย์พิเศษสามารถสมัครขอใช้งาน G Suite for Education ได้ ที่นี่

สำหรับศิษย์เก่า

 • เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานีแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน G Suite for Education ได้ตามปรกติ

ข้อดีของ G Suite for Education

 • สร้างชั้นเรียน แจกจ่ายงาน ให้แบบทดสอบ ส่งความคิดเห็น และดูทุกอย่างได้ในที่เดียว
 • ร่วมแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอในแบบเรียลไทม์
 • สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ สร้างการช่วยเตือนสำหรับงาน และกำหนดเวลาการประชุม
 • เชื่อมต่อด้วยอีเมล แชท และการประชุมทางวิดีโอ
 • สามารถใช้บริการที่มีบน Google ได้ฟรี มีบริการให้ใช้และมีสิทธิ์มากกว่าบุคคลทั่วไป
 • สามารถใช้บริการบนระบบที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียรภาพ ใช้บริการได้ตลอดเวลา
 • สามารถใช้พื้นที่เก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

หากพบปัญหาในการใช้งาน G Suite for Education โปรดติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4532 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก +66 7346 0205 ต่อ 115 (ในวันและเวลาราชการ) หรือแจ้งปัญหาการใช้งานมาที่อีเมล support@pncc.ac.th (ตลอด 24 ชั่วโมง)