ติดต่อเรา

ที่อยู่
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์
0-7346-0205

โทรสาร
0-7346-0061

อีเมล
pattani@pncc.ac.th

PNCC Social

facebook
วชช.ตานี

Youtube
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

twitter @PNCCSocial

Google+
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

Line@
@pnccsocial

Soundcloud
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

Developer Team

นายธีรัช นิสอน
Developer & Graphic Design

นางนัสรีน นิเงาะ
Web Content

นางสาวอาทิตยา แวเด็ง
Graphic Design

นายอุมาร์ เจะอุบง
Testing

นายอิมรอน ดาโอ๊ะ
Testing

นายแวรุสดี แวยะโก๊ะ
Testing