หลักสูตรวิชา การดูแลผู้สูงอายุ‏

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม อ่านต่อ
ใบสมัครหลักสูตร ดาวน์โหลด

กีฬาสี

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน วชช.ตานีเกมส์ ครั้งที่ ๕ ระหว่าง วันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๕๔ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเบญจม ฯ

มารยาทและความฉลาดทางสังคม

ประกาศ หลักสูตรมารายาทและความฉลาดทางสังคม รุ่นที่ 5 ที่เรียนวันที่ 13-15 พฤษภาคม 54 เลื่อนมาเป็น เสาร์ที่ 21 เสาร์ที่ 28 อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 54 เวลา 08.30 - 16.30 น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนปรับพื้นฐานวิชามารยาทและความฉลาดฯ
กำหนดเรียนปรับพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมสันติ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

เปลี่ยนสถานที่จัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เปลี่ยนที่เรียนจาก โรงเรียนเทศบาล๑ เป็นโรงเรียนเทศบาล ๓ ในภาคเรียนที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

อบรมหลักสูตรการตกแต่งภาพ
วิทยาลัยชุมชนปััตานี เปิดหลักสูตรฝึกอบรม การตกแต่งภาพเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่มีความสนใจ ระหว่างวันที่ 23-24 มี.ค. 2554 ณ วชช.ปัตตานี

ศึกษาเรียนรู้ชุมชน
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ชุมชน เข้มแข็งของนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระหว่างวันที่ 22-24 ม.ย. 54 ณ จังหวัดพังงา


 


ระบบสารบรรณออนไลน์

Design downlo