แผนที่

ที่ตั้ง

 • A วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
  ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
  จังหวัดปัตตานี 94000
 • 0-7346-0205
 • 0-7346-0061
 • B โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน
  ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี
  จังหวัดปัตตานี 94110
 • 0-7346-0205
 • 0-7341-1211